Gå til sidens hovedinnhold

Ingen spor av skadebjørn i Hattfjelldal

Artikkelen er over 2 år gammel

I forrige uke ble kadaveret etter en voksen sau funnet i området ved Hatten i Hattfjelldal. Statens naturoppsyn (SNO) konkluderer med at sauen ble drept av en bjørn.

I tillegg er det funnet flere gamle kadaver der det har vært vanskelig å fastslå dødsårsaken. Fylkesmannen i Nordland har på bakgrunn av dette gitt tillatelse til skadefelling av én bjørn i kommunen, og jakta er godt i gang.

Frist til fredag

– Det var folk ute i terrenget både torsdag og fredag, og jeg tror det var folk ute også på søndag, sier Lisbeth Nordtug. Hun er landbrukskonsulent i Hattfjelldal og koordinerer innsatsen for å få has på bjørnen. Nordtug sier at tilbakemeldingene fra jegerne er at det er stille og rolig i terrenget.

– Lørdag gikk dessuten Hatten opp av stabelen,   og dermed var det en god del folk ute i skog og mark. Ingen har hørt eller sett noe til bjørnen, sier hun. Jegerne i Hattfjelldal har nå frist til fredag med å få has på bjørnen.

Store tap

Erfaringer fra tidligere år viser at tapene fort kan bli store selv om det prioriteres ressurser til utvida tilsyn for å forsøke å forebygge tap.

 – Tapshistorikken for Hattfjelldal viser at det kan bli store tap når det kommer bjørn inn i beiteområdene, heter det i vedtaket fra fylkesmannen i Nordland. I vedtaket understrekes det i tillegg at bjørnen som forårsaker skadene, mest sannsynlig er en hannbjørn. Dette vurdert ut ifra DNA-analyser fra tidligere år og kjent utvandringskapasitet hos binner.

Felling av en hannbjørn vil i mindre grad enn felling av en hunnbjørn påvirke Stortingets målsetting om 1 årlige yngling av bjørn i Nordland.

Tapet er lokalisert utenfor de vedtatte bjørneområdene i region 7 – Nordland, hvor målsettingen er yngling av bjørn.

Lav terskel

 Terskelen for å tillate skadefelling av bjørn utenfor bjørneområdene skal ifølge Fylkesmannen i Nordland være lavere enn innenfor bjørneområdene.

– Det aktuelle området ligger innenfor prioritert beiteområde for sau. Det er et mål om at det ikke skal være rovdyr som representerer et

skadepotensial i disse prioriterte beiteområdene.

Av Fylkesmannens vedtak heter det at innenfor disse områdene skal terskelen for å felle store rovdyr som tar sau, være vesentlig lavere enn utenfor.

Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein, heter det før Fylkesmannen konkluderer med at bjørnen fortsatt oppholder seg i området, og det således er fare for nye tap av sau.

Kommentarer til denne saken