Ingen løsning på arbeidskonflikten i Hattfjelldal

Torvid Aakvik og Hattfjelldal kommune klarte ikke å komme til enighet i den første meklingsrunden.