Hadelending var storsjarmør, svindler og far til 53 barn

Hans Andersen var en mann som ikke skydde noen midler for å skaffe seg gull og gods og tilgang til sex med kvinner.