Derfor inviterer demensteamet i Grane ved Aina Fiplingdal over 20 bedrifter i Grane til et temamøte, senere i januar. Formålet er at bedriftene skal bli mer demensvennlige enn før. Fiplingdal understreker at formålet med temamøtet først og fremst er å øke respekten for og forståelsen av demente.

– La oss for eksempel ta situasjonen hvor en dement kunde på Coop Trofors har vanskeligheter ved betaling. På temamøtet kan butikkansatte få tips om hvordan de kan gå fram med en slik kunde. Et annet eksempel er taxisjåfører, som kan lære seg teknikker om hvordan spørre en dement kunde om bestemmelsessted, når kunden selv ikke klarer å gjøre rede for dette, sier Fiplingdal. Hun sier at interessen for temamøtet så langt har vært dårlig.

– Bekymringsverdig. Viktig at arbeidslivet vet hvordan man bør behandle demente. Da kan denne gruppe bli møtt med respekt og forståelse. Det igjen kan bidra til at demente kan delta mer i hverdagsaktiviteter i samfunnet, som å ta offentlig transport. Flere vil trolig kunne bo lenger hjemme også, og generelt klare seg bedre. I samfunnet trenger vi større bevissthet rundet dette med demens. Slik at det ikke blir tabu å prate om temaet. Åpenheten øker, sier Fiplingdal.