Fikk skjenkebevilling i Svenningdal - sikter seg inn på anleggsarbeiderne

Svenningdal Camping er en av flere steder i Svenningdal hvor Svenningdal Bygdelag nå har fått sjenkebevilling.

Svenningdal Camping er en av flere steder i Svenningdal hvor Svenningdal Bygdelag nå har fått sjenkebevilling.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Svenningdal Bygdelag søkte Grane kommune om alminnelig skjenkebevilling, og søknaden ble behandlet i kommunestyret onsdag. Kommunestyret sa enstemmig ja til rådmannens innstilling, og Svenningdal Bygdelag får dermed lov til å servere alkohol i alkoholgruppe 1, 2 og 3.

Hovedmålet til Svenningdal Bygdelag er å kunne arrangere 1–2 pubkvelder per måned i Svenningdal, der Hæhre har sin brakkeleir. Arrangementene rettes hovedsakelig mot anleggsarbeidere og bygdas beboere, og det vil være 18-årsgrense på alle arrangement. Alle arrangement må i henhold til søknaden og godkjenningen fra kommunestyret holdes på enten Folkets Hus, Svenningdal camping eller Skogstua.

Skjenkeansvarlig er Tormod Thuseth mens både Bjørg Thuseth, Morten Stene og Pål Ove Wika er satt opp som stedfortredere.

Ingen av disse har tatt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen ved søknadstidspunktet. Saksbehandler godkjente likevel å ta imot søknaden for behandling. Saken ble tatt opp med forutsetning om at bevillingen gjøres gjeldende etter at de sjenkeansvarlige har bestått kunnskapsprøven, senest innen 15. august 2017.

Bevillingen gjøres gjeldende fra den dato styrer og minst en stedfortreder består kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Dette skal skje senest innen 15. august 2017. 

Artikkeltags