Kommunestyret har vedtatt budsjett for Grane - setter av penger til restaurering av kirka

Det ble ikke flyttet på store beløp da kommunestyret i Grane diskuterte pengebruken til neste år.