Slipper krav om bibliotek-utdanning for biblioteksjef

Nasjonalbiblioteket har innvilget Grane kommune dispensasjon fra krav om at biblioteksjef i kommunen skal ha bibliotekfaglig utdanning.