Anbefalte felling av seks gauper – Miljødirektoratet sier nei

Det blir ikke kvotejakt på gaupe i Nordland neste år. Det har Miljødirektoratet  bestemt.

Det blir ikke kvotejakt på gaupe i Nordland neste år. Det har Miljødirektoratet bestemt. Foto:

Rovviltnemnda i Nordland mener det er grunnlag for å felle seks gauper i Nordland neste år. Det er Miljødirektoratet uenig i.

DEL

 I et brev til Rovviltnemnda heter det at Miljødirektoratet (MD) ikke finner det tilrådelig å åpne for jakt på gaupe i Nordland i 2018.

Bakgrunnen er at det regionalt fastsatte bestandsmålet på 10 årlige familiegrupper for gaupe ikke er nådd i 2017. Og ikke nok med det – regionen har ligget under målet de siste 10 årene, med unntak av 2009 og 2013.

I årene 2012 og 2013 ble det påvist henholdsvis 8 og 10 familiegrupper av gaupe. Fra 2014 er det registeret mellom 4 og 6,5 familiegrupper i regionen.

– Direktoratet ser at uttak etter 2013 ikke har medført den ønskede veksten mot bestandsmålet i regionen, heter det i brevet til Rovviltnemnda i Nordland.

MD slår også fast at erstatningsoppgjørene for sau og rein drept av fredet rovvilt viser at tapene til gaupe har gått noe ned i regionen de siste årene. Siden 2015 er påviste tap til sau gått ned med ca. 30 prosent, mens påviste tap til rein gikk ned ca. 10 prosent fra reindriftsåret 2015/2016 til siste reindriftsår.

Artikkeltags