Torsdag fjernet Vefsn kommune en veisperring på gamle fylkesvei 78 i Urdsdalen, og monterte samtidig opp en sperring like sør for Søttaren tunnel, ikke så langt fra kommunegrensen mellom Vefsn og Leirfjord.

I praksis betyr dette at den gamle fjordveien langs Vefsnfjorden nå er åpen for fri ferdsel fram til Grindvika.

Denne situasjonen vil vedvare kun til 1. november.

Da skal Vefsn kommune etter avtale montere en veibom ved et rasoverbygg i Granvika, som ligger to kilometer fra Urdsdalen. Strekningen Granvika–Grindvika blir da nedklassifisert til privatvei og overtatt av Tovenveien velforening, som er under etablering. Strekningen Urdsdalen–Granvika forblir kommunal fra samme dato.

Alt dette skjer i henhold til et vedtak i Vefsn kommunestyre 10. mai.

Helgelendingen snakket fredag med politiker og hytteeier Hanne Dyveke Søttar. Hun var fredag på hytta si i Grøftvika.

– Vi har nå fått bekreftet fra kommunen at både veivesenet og Nordland fylkeskommune aksepterer kommunestyrets vedtak. Nå er det opp til oss i veiforeningen å arbeide videre. Vi er veldig glad for at kommunen koster bommen.