(Avisa Nordland): Under åpningen av fylkestinget i Nordland mandag ba fylkesrådsleder Tomas Norvoll om ordet.

Han gikk på talerstolen for å be om at Nordland inviterer Troms til forhandlinger med sikte på sammenslåing av de to fylkene til en felles region.

Regionreformen skal behandles politisk i løpet av fylkestinget, som avholdes i Bodø mellom 5. og 8. desember.

Hektisk helg

Nordland har tidligere vært klare og tydelige på at det ikke har vært aktuelt med en felles nordnorsk region, men nå har fylkespolitikerne snudd etter en hektisk helg med høy møteaktivitet. 

Troms og Finnmark var tidligere samstemte i tanken på en felles region, men Finnmark har nå skrinlagt planene om en felles nordnorsk region. Med Finnmark ute av kabalen er halve geografien i nord borte.

Troms er derimot fortsatt positiv, og senest i slutten av november gikk fylkesrådet i Troms inn for å trekke fylkesgrensa ved Tysfjorden.

Før helgen gikk ordførerne i Harstad og Narvik sammen om kravet om en felles nordnorsk region.

Bodø blir avgjørende

Etter det Avisa Nordlland kjenner til er det for Nordland avgjørende at Bodø blir fylkeshovedstad i den nye regionen. Dette er blant ting det skal forhandles om.

Det skal være flere grunner til det. Uten Finnmark blir Bodø et sentralt midtpunkt i Troms/Nordland.

Etter det AN erfarer har man i Nordland vært særlig bekymret for at Helgeland skal søke seg sørover til Trøndelag enn til en felles nordnorsk region. For Helgeland er det særdeles viktig at nærheten til fylkeshovedstaden opprettholdes.

AN vet at det har vært kritiske røster fra Helgeland som har vært og er skeptiske til å bli utkant i et nytt stort fylke.

Sannsynligvis kommer alle partiene på fylkestinget til å støtte forslaget fra fylkesrådslederen, med unntak av Senterpartiet som har gått mot slike saker tidligere. Men - etter det AN erfarer kan også Sp støtte forslaget, men med klare klausuler om muligheter for å trekke seg fra forhandlingene.

Vil takke ja

Fylkesrådet i Troms er svært positive til en sammenslåing med Nordland til en felles region. Det er derfor grunn til å tro at Troms vil takke ja til Nordlands invitasjon til forhandlinger.

Fristen for å gi tilbakemelding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 15. desember, men den vil bli forlenget da regjeringen ønsker seg større regioner.

Målet er at forhandlingene skal komme raskt i gang, og det videre målet er at et ferdig forhandlingsresultat skal være ferdig og klart i løpet av februar dersom forhandlingene fører frem.

Så langt har Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slått seg sammen til et felles trøndelagsfylke. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har inngått en intensjonsavtale, det samme har Buskerud, Akershus og Østfold gjort.