Legger ned to linjer i Mosjøen til høsten: – Et nedleggingsvedtak gjelder bare til vi gjør noe annet

åpent møte flere aktører med fylkesråd Hild-Marit Olsen

åpent møte flere aktører med fylkesråd Hild-Marit Olsen Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Med høye elevtall på yrkesfag er fylkesråden mest opptatt av at flere søker seg til studiespesialisering.

DEL

Mandag ettermiddag var fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen invitert av LO i Mosjøen og omland, Mosjøen Næringsforening og Skolenes Landsforbund til åpent møte om videregående utdanning i Nordland. Fokus skulle være de utfordringene som finnes med søkertall til vgs. og hva fylket krever av næringslivet når det gjelder lærplasser. Ca. 15 personer deltok fra møtet, og både Vefsn kommune, videregående skole og flere foreninger og arbeidsplasser i Mosjøen var representert. I Mosjøen har det særlig vært debatt rundt de linjene som ble vedtatt nedlagt fra og med skoleåret 2018/2019.

– Et nedleggingsvedtak gjelder bare til vi gjør noe annet. Så har vi fått tilbakemeldinger på at det gir uforutsigbarhet. Nå måtte vi ta en større runde i høst, men det betyr at det blir lettere i høst. Fortsatt tror jeg vi har et større tilbud enn vi kan ha. Hvis vi får mulighet til å drive det vi har, skal vi ikke legge ned noe, sa Olsen under møtet.

I Mosjøen har medier og kommunikasjon og vg2 kjøretøy blitt vedtatt lagt ned fra høsten 2018. Er dette endelig, eller det muligheter for å gjøre om på dette?

– Når det gjelder medier og kommunikasjon var det et valg som skolen tok selv fordi Mosjøen vgs. så at tilbudsvifta ble for bred, og vi måtte ta noen grep. Fremover vil vi følge nøye med på søkertall for å vurdere vg2 kjøretøy videre, sammen med de andre tilbudene. Vi må gi det noe tid, så skal vi følge utviklingen og se på behovene i bransjen. Det er viktig å se skoletilbudene i et større perspektiv. Vi er nok nødt å fordele enkelte tilbud mellom skoler, slik at noen tilbud er her og andre er på andre skoler på Helgeland. Jeg kan ikke foregripe begivenhetene på noen annen måte enn å si at vi har gjort noen grep så langt. Så er det alltid slik vi tar nye grep eller endrer når det er nødvendig, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen til Helgelendingen etter møtet.

Studiespesialisering, yrkesfag og lave ungdomskull var blant temaene da fylkesråden gjestet Mosjøen 

Yrkesfagenes år

Blant annet ble viktigheten av brede 1. klasse på vgs-tilbud tatt opp, slik at elevene kan flytte hjemmefra ett år senere. Olsen viste til flere utfordringer med planlegging av skolestruktur og tilbud til elevene.

– Fylkeskommunen skal utvikle tilbudet med mindre penger enn vi har hatt før, og for færre elever. Foreløpig ser det ut som om vi treffer, men dette skal vi følge nøye med på, sier fylkesråden.

2018 er yrkesfagenes år, men Olsen mente at det er yrkesfagenes år hvert år i Nordland. Tilgang på lærlingplasser og yrkesfag var tema på det åpne møtet, men Olsen pekte også på viktigheten av andre studiespesialisering, da dette henger tett sammen med studenter på høyskoler og universitet.

– På Helgeland har næringslivet blitt flinkere til å ta inn lærlinger. Nordland er allerede norgesmestere i å ta inn lærlinger, og Helgeland er blant de regionene som tar inn størst andel av elevene. Helgeland er preget av industri, og det gjenspeiles i tilbudet av skoleplasser og læreplasser. Det er likevel en utfordring å få nok lærlingplasser. I Mosjøen er det også en musikklinje som er kjempeviktig for samfunnet. Nå må vi vurdere hvordan vi skal få flere til å velge studiespesialisering, sier Olsen.

Nedadgående, men stabilt elevtall

Rektor ved Mosjøen videregående skole, Kurt Henriksen, opplyste om at 67 prosent av elevene ved den skolen går yrkesfaglige linjer.

– Elevtallene har stabilisert seg, og det er bra. Samtidig har vi tilbud som er avhengig av 100 elever fra andre regioner, og de må vi sloss for. Vi vil komme inn med mer teknologi, robotisering på TIP og velferdsteknologi i helse og oppvekst. Vi vil styrke kompetansen til de elevene som går hos oss, og håper det vil gjøre det attraktivt å velge Mosjøen. Vi vil helst beholde de tilbudene vi har, og øke elevtallet på studiespesialisering, sier Henriksen.

En av de store utfordringene som ble tatt opp, er fødselstallene på 2000-tallet, som har gitt og vil gi de videregående skolene færre elever. Ifølge grafer som Olsen viste fram, har fødselstallene for kommunene som naturlig sokner til Mosjøen vgs. stabilisert seg, slik at det sannsynligvis vil bli et liknende elevtall i 2032 som det er i år. Kombinasjonen av små ungdomskull, mindre overføringer fra staten, arbeidskraftunderskudd og dermed behov for fagarbeidere i bransjen ble tatt opp som utfordringer for at fylkeskommunen ikke klarer å opprettholde et variert linjetilbud.

Artikkeltags