Stor interesse for å sørge for at flest mulig barn og unge skal få et tilbud: – Fantastisk oppmøte!

DUGNAD: AlleMed er et informasjons- og handlingsverktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

DUGNAD: AlleMed er et informasjons- og handlingsverktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

27 ulike organisasjoner møtte onsdag opp i kommunestyresalen i Vefsn for å se på hvordan man kan legge bedre til rette for at barn og unge kan inkluderes i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

DEL

– For et fantastisk oppmøte! Jeg blir så glad. Vefsn, for en kommune!, sa Thale Solli Kvernberg, prosjektkoordinator for AlleMed da hun åpnet AlleMed-dugnaden i kommunestyresalen i Vefsn onsdag kved.

Cirka 35 personer fra frivillige organisasjoner, næringsliv og politikk hadde tatt turen for å være med på dugnaden. Målet var at det skal bli lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Økning av barn i lavinntektsfamilier

– En økende andel av barn vokser opp i lavinntektsfamilier eller fattigdom. Tallet har økt fra tre prosent på 90-tallet til over 10 prosent i dag. I Vefsn viser statistikken at 154 barn lever i vedvarende lavinntektsfamilier, fortalte Thale Solli Kvernberg.

– Ungdata har gjennomført undersøkelser som viser at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har dårligere forhold til familie og venner, lavere skoletrivsel, større helseutfordringer, er både mer utsatt for mobbing og mobber mer, og deltar mindre i organisert fritidsaktivitet, la hun til.

27 organisasjoner var representert på møtet onsdag kveld, og tidligere på dagen hadde omtrent 25 kommunalt ansatte vært gjennom en egen variant av dugnaden. Vefsn kommune er en av 40 kommuner som er tatt ut til å være en del av AlleMed. over hele landet

Dialog

– Dette med dialog mellom kommunen og frivillige organisasjoner er viktig. Det vi kom fram til gjennom kvelden var at vi har allerede mange gode tiltak i kommunen, og da spesielt hos frivilligheten. Mange lag og foreninger har åpninger for at unger kan delta gratis, forteller Anne Marit Almås Marken, enhetsleder for folkehelse i Vefsn kommune.

– Og så er det sånn at barne- og ungdomstjenesten er på og ringer opp de frivillige organisasjonene om de får nyss i barn som vil begynne med en aktivitet. Så det er allerede etablert en dialog som gjør at vi er godt i gang. Det er betryggende, og så må vi se hva man eventuelt kan jobbe mer med.

Almås Marken sier at det i dag ikke er noe system på hvordan man kan fange opp de som ikke deltar på noe, så et av spørsmålene som ble tatt opp var hvordan man skal klare akkurat det.

Oppfølging

Lederen for folkehelseenheten i Vefsn forteller videre at en av de konkrete tingene som kom ut av onsdagens dugnad er at det skal opprettes en tjeneste der man kan være et binde ledd man kan ringe til for å få informasjon.

– Vi skal ha et tidspunkt der man er tilgjengelig og kan hjelpe folk som har behov for å vite hvordan tilbudet er for seg selv eller noen de kjenner. I tillegg skal vi utvikle en aktivitetsportal der alt av fritidsaktiviteter, både kulturelle, ideelle og idrettslige ligger ute, slik at folk kan søke og filtrere ut fra interesse, hvor nært det er stedet de bor og om det er gratis, sier Almås Marken.

Hun legger til at organisasjonene også ble enige om å følge opp til neste år for å se hva man får til i løpet av året.

– Det er spennende at det er noe frivilligheten selv sier at de ønsker. Så er det viktig å få med at dette er noe vi må arbeide med over tid. Det er et kontinuerlig arbeid, og den eneste måten vi kan få resultater er å jobbe sammen, sier Anne Marit Almås Marken.

Send inn tekst og bilder «

DEL MED OSS: Skriv om ditt lag og din sportsopplevelse!

Artikkeltags