Det er mange barn på Helgeland som trenger et nytt hjem, men det finnes ikke nok fosterfamilier