Første halvår i år ble det avslørt 576 svindelforsøk mot norske forsikringsselskaper, viser tall fra bransjen.

– Vi har sterkt fokus på å avdekke forsikringssvindel, og vi avslører slik svindel innen de fleste typer skadeforsikring. Det sier utredningssjef Rune Skare i Tryg Forsikring.

Svindelforsøkene som ble avslørt første halvår kunne kostet selskapene vel 170 millioner kroner, viser ferske tall fra Finans Norge.

Forsikringssvindel skjer ofte ved at en reell skade overdrives, for eksempel at det i en tyverisak føres opp gjenstander som man ikke hadde eller som ikke ble stjålet, eller at en skade arrangeres.

Arrangerte skader topper både innen bil og båt, men også når det gjelder bygningsforsikring.

Svindel med motorkjøretøy står for 43 prosent av skadeforsikringssakene.

– Målet med å arrangere kollisjoner er å påføre kjøretøy skader som utløser erstatning, fortrinnsvis kontantoppgjør. Slik svindel avsløres ofte med en kombinasjon av taktisk og teknisk utredning, også rekonstruksjoner. I et nylig tilfelle hevdet sjåførene å ha kollidert mens begge bilene var i fart, mens vår utredning og rekonstruksjon ved hjelp av avansert verktøy viste at den ene bilen måtte ha stått helt stille under sammenstøtet, forteller Skare.

Antall svindelsaker har økt med over 70 prosent de siste ti årene.

Også innen bygnings- og innboforsikring er det mange forsøk på forsikringssvindel. Innen innbo topper fiktive skademeldinger etter hendelser som ikke har skjedd, mens det for bygning er fysisk arrangert skade, som regel påsatt brann, som topper statistikken.

Fakta om forsikringssvindel:

  • Det er flere menn enn kvinner som avsløres som forsikringssvindlere.
  • Folk i 40-årene utgjør den største gruppen med 34 prosent.
  • I 2017 ble det avdekket forsikringssvindel for 428 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

De største beløpene innen forsikringssvindel dreier seg om syke- og uføreforsikringer. Dette er forsikringer som, dersom de blir utløst, kan komme opp i millionbeløp.

– Vi har økt fokus på denne type svindel og vi ser flere og flere tilfeller der man bevisst gir mangelfull eller uriktig informasjon om egen helsetilstand når avtalen inngås. Svindelen avsløres gjerne ved gjennomgang av medisinsk dokumentasjon. Vi ser også en rekke tilfeller av at skadelidte gir uriktige opplysninger om når skaden skjedde. Skade som skjedde på fritiden blir hevdet å ha skjedd mens man var på arbeid og omfattet av yrkesskadedekning, uttaler Skare. (ANB)