(FREMOVER): Det opplyser forsikringsselskapet Gjensidige i en pressemelding hvor de oppsummerer egne tall så langt i 2018.

– Gjensidige mottok nær hundre skademeldinger på boliger som følge av frost i forrige uke. I Nordland har selskapet mottatt 28 meldinger om frostskader hittil i år, skriver de i pressemeldingen.

I forrige uke mottok de nesten 100 skademeldinger på landsbasis med årsak frost bare i forrige uke.

– Det tilsier at forsikringsbransjen samlet har fått inn flere hundre skademeldinger, anslår Gjensidige.

12 av de 28 skademeldingene på grunn av frost så langt i år kom i forrige uke alene.

– All erfaring tilsier at dette antallet vil stige, fordi det ofte tar tid før skader blir oppdaget. Ikke minst gjelder det hytter, som står tomme mesteparten av tiden, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i pressemeldingen.

(Saken fortsetter under bildet)

Skademeldingene skal så langt være likt fordelt på hytter, boliger og næringsbygg.

Skadebeløpene ligger mellom 40.000 og 80.000 kroner på de fleste skademeldingene.

Gjensidige har flere råd til hvordan man skal unngå skader:

– Hvis du oppdager vannet har frosset i rør, toaletter eller annet, gjelder det å tine varsomt. Heller du på kokende vann kan du være trygg på at porselenet sprekker. Hvis rør er sprukket må du stenge vanntilførselen inntil skaden er reparert, sier Pål Rune Eklo.

– For å unngå at vann fryser bør man sørge for å holde temperaturen over 10 grader i alle rom med vannrør. Ved lengre fravær bør man stenge hovedkranen. For hytter er dette et krav i forsikringsavtalen, skriver forsikringsselskapet videre i pressemeldingen.

– I 2017 betalte forsikringsselskapene ut 110 millioner kroner som følge av 1.750 frostskader landet over. Den verste frostvinteren i manns minne var i 2010. Det året betalte forsikringsselskapene ut mer enn en milliard kroner i erstatninger etter frostskader.