Vefsn med i Flyplassalliansen: – Dette er en stiftelse mest tiltenkt arbeid for å beholde kortbanenettet

Flyplassalliansen: 14 kommuner var representert under stiftelsesmøtet på Gardemoen.

Flyplassalliansen: 14 kommuner var representert under stiftelsesmøtet på Gardemoen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Onsdag deltok vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl på et stiftelsesmøte på Gardermoen for en ny flyplassallianse for kommuner med kortbaneflyplasser.

DEL

– Dette er en stiftelse mest tiltenkt arbeid for å beholde kortbanenettet. Jeg har vært med i et interimsstyre for alliansen i en periode. Bakgrunnen for alliansen er trusselen om nedleggelse av kortbaneflyplasser Dette blir et organ for lobbyisme, sier Løvdahl onsdag.

Flyplassalliansen hadde sitt stiftelsesmøte på Gardermoen onsdag 10. oktober hvor 14 kommuner var representert. Flyplasalliansen er en politisk interesseorganisasjon som har som formål å sikre gode vilkår for samfunns- og næringsutvikling i hele landet.

I en pressemelding står det at Flyplassalliansen vedtok følgende uttalelse:

* Flyplassalliansen er utrolig for hvordan avgiftspolitikken innen luftfarten rammer hele Norge sitt kollektivtilbud, og da særlig flyplassene i Distrikts-Norge.

* God utvikling i samferdsel er avhengig av bærekraftige rammebetingelser som gir næringslivet vekstmuligheter. Samferdselsdepartementet bør derfor innføre differensierte avgifter basert på reiseavstand, på linje med resten av Europa.

* For å redusere avstandsulempene for Distrikts-Norge, anbefaler vi at departementet unntar fly med startvekt under 20 tonn (50 seter eller mindre) for passasjeravgift. Dette utgjør cirka 50 millioner kroner. En kan for eksempel øke den generelle passasjeravgiften med tre kroner, så blir dette provenynøytralt i budsjettet. I tillegg anbefaler vi å gjeninnføre bunnfradrag for startavgiften og i stedet øke grunnsatsen.

* Dersom ikke avgiftspolitikken endres, står man i fare for å ødelegge den positive utvikling som luftfarten har hatt de siste årene. For oss er det viktigere med vekst og verdiskaping i Distrikts-Norge enn billige utenlandsruter. Det er et paradoks at det er betydelig større avgifter på korte innenlandsreiser enn på lange utenlandsreiser.

* Flyplassalliansen ber Samferdselsdepartementet innføre virkemidler for å redusere kostnader forbundet med flyreiser som både næringslivet og befolkningen i distriktene er avhengige av.

Artikkeltags