Ønsker snarest mulig byggestart for storflyplass på Mo, men må starte for egen regning og risiko