Forlanger at NHO Nordland tar nytt grep i flyplass-saken

Presisering: Daglig leder Hanne Arstad hos NHO-medlem Comfort Mosjøen mener at NHO Nordland bør presisere til fylket den vesentlige opplysningen at NHO Nordland faktisk støtter det å beholde dagens lufthavnstruktur. Foto: Jon Steinar Linga

Presisering: Daglig leder Hanne Arstad hos NHO-medlem Comfort Mosjøen mener at NHO Nordland bør presisere til fylket den vesentlige opplysningen at NHO Nordland faktisk støtter det å beholde dagens lufthavnstruktur. Foto: Jon Steinar Linga

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Hanne Arstad ved NHO-bedriften Comfort Mosjøen forlanger at NHO Nordland oppdaterer fylkestinget om hva NHO Nordland faktisk mener om dagens lufthavnstruktur.

På bakgrunn av Urbanet Analyses to utredninger om lufthavnstrukturen på Helgeland leverte NHO Nordland i januar en uttalelse til Nordland fylkeskommune.

Uttalelsen støtter arbeidet for å realisere lufthavnprosjektet på Hauan utenfor Mo i Rana.

Uttalelsen sier imidlertid ingenting om at NHO Nordland også ønsker at dagens lufthavnstruktur skal bestå.

Akkurat det er nemlig uttalt i en e-post til Arstad fra regionsjef i NHO Nordland, Ole H. Hjartøy.

I tillegg har Helgelendingen i en artikkel tidligere i vinter sitert Hjartøy på at NHO Nordland «støtter både en ny lufthavn i Rana, men også det å beholde dagens lufthavnstruktur».

Dette sentrale poenget forlanger Hanne Arstad at regionsjef Ole H. Hjartøy i NHO Nordland nå presiserer overfor fylkestinget og fylkesrådet.

– Så vidt meg bekjent så vet fylket per nå ikke at NHO Nordland vil beholde dagens lufthanvstruktur og da også Mosjøen lufthavn, Kjærstad. Dette må presiseres til fylkespolitikerne, og dette har jeg også bedt om i et brev til Hjartøy, med kopi til styret i NHO Nordland, sier Arstad.

– Billigst fra Kjærstad

Hun legger til at hun så langt ikke har fått et svar fra Hjartøy eller fra noen i styret.

I brevet ramser Arstad opp en rekke fordeler hennes bedrift har nettopp på grunn av flyplassen på Kjærstad, blant annet:

– Billigere å fly fra Kjærstad enn fra Hauan, på grunn av kort reisetid og ikke behov for overnatting.

– Kort avstand til flyplassen er god logistikk og sikrer effektiv personaltransport i forbindelse med kurs og konferanser for ansatte.

– Ved ulykker med mer alvorlige skader sikrer flyplassen i Mosjøen kjapp transport til større sykehus. Arstad bemerker at rørleggeryrket kan medfører høyere risiko for personskader enn i en del andre yrker.

Ole H. Hjartøy ønsker ikke å si noe om hva han mener om saken før styret har behandlet den.

Etter fylkestingets møte

– Jeg og styret har mottatt brevet fra Arstad. Jeg vil legge det fram som egen sak for styret.

– Er det viktig å få behandlet saken før fylkestinget har møte 6. – 9. mars?

– Det lar seg ikke gjøre. Styret samles først etter denne datoen.

– Har du forståelse for synspunktene fra næringslivet i Mosjøen?

– Jeg har forståelse for alle som kjemper til det beste for næringslivet, sier Hjartøy.

Helgelendingen sendte torsdag ettermiddag e-poster til flere i styret i NHO Nordland om saken, foreløpig uten å ha fått svar.

Styreleder i NHO Nordland er Arve Ulriksen, adm. dir i Mo Industripark AS.

Artikkeltags