Linda Hofstad Helleland er glad for at beslutningen om ny flyplass er tatt, men sier at man ikke kan ta det som en selvfølge at den blir bygd