Antall tilfeller av bråk blant passasjerer på norske rutefly er blitt så høyt at Luftfartstilsynet advarer mot utviklingen.

Det melder bladet Parat Luftfart

Luftfartstilsynets statistikk, som bladet har fått innsyn i, viser følgende: De siste 10 årene har antall rapporterte tilfeller av «unruly passengers» økt ni ganger – fra 14 til 123 tilfeller.

– Luftfartstilsynet ser alvorlig på at passasjerer oppfører seg på en måte som i verste konsekvens kan medføre fare for flysikkerheten, sier direktør for fagavdelingen i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen til Parat Luftfart.

Hun opplyser at dette ikke er noe særnorsk fenomen:

– EASA, det europeiske byrået for luftfartssikkerhet, har invitert flyselskaper og myndigheter sammen for å kartlegge og diskutere denne utviklingen, sier hun videre.

Ifølge bladet er de kabinansattes forbund i Parat både bekymret og usikker på om bemanningsselskapene satser nok på å lære nye ansatte hvordan de skal håndtere vanskelige flypassasjerer.