I dag har fire store flyselskap levert tilbud i den pågående konkurransen om hvem som skal få fly våre helikoptre fra 1.juni 2018, heter det i en pressemelding fra Helseforetakenes Nasjonala Luftambulansetjeneste.

All luftambulansetjeneste i Norge er organisert og fullfinansiert av det offentlige og den nye anskaffelsen vil koste flere milliarder.

«Norge vil med dette få en enda mer robust og moderne offentlig luftambulansetjeneste, med økt operativ og medisinsk kapasitet. Det betyr at alle helseregionene vil kunne utføre mer avanserte medisinske oppdrag over lengre avstander», uttaler Øyvind Juell, daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS.

Anskaffelsen omfatter en komplett drift av 12 luftambulansebaser fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet eller selskapene som får oppdraget skal anskaffe og drifte ambulansehelikopter og legebil og sørge for bemanning, vedlikehold, beredskap, utstyr, øvelser og trening m.m.

Ved alle basene er det tilstedevakt med 15 minutters beredskap døgnet rundt, alle dager i året.
De fire selskapene som konkurrerer om kontraktene er Airlift AS, Lufttransport RW AS, Norsk Luftambulanse AS og Scandinavian Medicopter AB.

Det skal benyttes moderne og sikre helikoptre i tjenesten, og beredskapen styrkes blant annet ved å innføre flere reservehelikoptre og å opprette bakvakt for personellet.

I den nye avtaleperioden blir det en eller to operatører. Det kommer til å bli ny operatør på noen eller alle basene.  I dag er det Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport RW AS som flyr våre helikoptre på oppdrag for oss.

«Det er stilt strenge krav til de som skal utføre tjenesten, og vi er glade for at vi har så mange seriøse tilbydere i konkurransen», sier Juell.

Nå skal tilbudene evalueres etter en rekke kriterier der kvalitet teller 60 prosent og pris teller 40 prosent.  Det vil bli gjennomført flere forhandlingsrunder med tilbyderne de kommende månedene.

Luftambulansetjenesten ANS avgjør hvem som vinner kontrakten i løpet av sommeren.

Hele konkurransegrunnlaget er tilgjengelig her: www.luftambulansetjenesten.no