Gå til sidens hovedinnhold

Denne jobben takker nordmenn nei til

Artikkelen er over 3 år gammel

Under halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedlingen er norske.

Fiskeindustrien er lite attraktiv for norsk arbeidskraft. Men arbeidere fra EØS-landene tar imot jobbene med åpne armer.

I en fersk rapport fra Nofima og dataanalyseselskapet Capia framgår det at mer enn halvparten av de ansatte i fiskeforedlingsindustrien i 2017 er utenlandsk arbeidskraft. I 2003 var tilsvarende tall bare 12 prosent.

– Økningen i utenlandsk arbeidskraft tyder på at fiskeforedlingsindustrien sliter med å være konkurransedyktig om norsk arbeidskraft, men at denne industrien er meget konkurransedyktig i EØS-markedet, sier seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima.

Rapporten han har laget isammen med dataanalytikerne Ingrid Kristine Pettersen og Dengjun Zhang er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Resultatene kan oppsummeres slik:

  • Andelen norske fast ansatte arbeidstakere sank fra 88 prosent i 2003 til 58 prosent i 2013. I tillegg kommer innleid arbeidskraft som spesielt i sesongfiskerier øker innslaget av utenlandsk arbeidskraft kraftig.
  • En forlengelse av trenden tyder på at nå – høsten 2017- er mindre enn halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedling norske.
  • Sesongvariasjoner og ofte problemer med å kunne tilby helårsjobb oppgis som grunn for at norske arbeidstakere takker nei til fiskeindustrien.
  • Det økte innslaget av utenlandsk arbeidskraft kommer i første rekke fra EØS – fortrinnsvis landene som kom med etter utvidelsen av EU mot øst i 2004 og 2007.
  • Bruk av permitteringer har avtatt.

– Det er stor tilgang på utenlandsk arbeidskraft fra spesielt Polen og Baltikum, som er villig til å akseptere sesongkontrakter. I tillegg bidrar utleiebyråer med rekruttering. Dette gjør at behovet for helårsansatte, så vel som å benytte permitteringsordningen, er redusert, sier Edgar Henriksen.

Han legger til at lønnsnivået i Norge ofte er fem ganger over det arbeidstakeren kan oppnå i hjemlandet.

– I Norge er fiskeindustrien og resten av næringsmiddelindustrien langt fra lønnsledende, men de ligger likevel skyhøyt over det arbeidstakere i mange EØS-land kan tjene hjemme. Det er derfor helt OK å være sesongarbeider i Norge, slår Henriksen fast. (ANB)

Kommentarer til denne saken