Beordrer opprydding i Fellingforsen: – Vi har aldri fattet et slikt vedtak tidligere

– Det som har skjedd i Fellingforsen går bare ikke an, sier Tore Vatne som er seksjonsleder ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.