Satte opp 98 meter høye prøvemaster men «glemte» å varsle Avinor

RUVER: De 98 meter høye mastene som nå settes opp for å måle vind, ruver i terrenget.

RUVER: De 98 meter høye mastene som nå settes opp for å måle vind, ruver i terrenget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Tre prøvemaster er allerede satt opp, men på den fjerde sa Avinor stopp.

DEL

Eolus vind som har fått konsesjon for å bygge Øyfjellet vindkraftverk, er i full gang med å sette opp prøvemaster på og ved Øyfjellet. Hensikten med prøvemastene er å skaffe seg detaljert kunnskap om vindforholdene, for slik å komme fram til den mest gunstige plasseringen av framtidige vindturbiner.

For fort i svingene

Tre master er satt opp – på Elvdalsfjellet, Heifjellet og Sørgårdsfjellet. Men nå setter Avinor en stopper for at den fjerde og siste masta rett nord for Øyfjellvarden, kan settes opp på grunn av hensynet til flysikkerheten. Masta på Øyfjellet er den eneste som vil være synlig fra Mosjøen. Eller rettere – det er trolig bare lysene fra masta som vil være synlig fra byen.

Nå har Finn Ove Hofstad, lufthavnsjef ved Mosjøen lufthavn Kjærstad, i et brev til Vefsn kommune påpekt at det muligens har gått litt for raskt i svingene med å få opp mastene. «Vi har tilfeldig fått informasjon via flyoperatører om at det planlegges oppsatt 4 vindmålemaster i forbindelse med det planlagte vindkraftverket på Øyfjellet», heter det innledningsvis i brevet. Deretter understreker Hofstad at det er viktig at alle nye hinder innenfor restriksjonsplanen for Mosjøen lufthavn sendes til Avinor for vurdering og godkjenning.

Krav fra Avinor

Til Helgelendingen sier Hofstad at Avinor av en eller annen grunn ikke har vært høringspart i forbindelse med oppsetting av prøvemastene, og at de nærmest på eget initiativ har måttet kople seg på saken.

– Det viser seg at de tre mastene som allerede er satt opp ikke i vesentlig grad berører innflygingsprosedyrene for Kjærstad, sier Hofstad. Med den fjerde masta – som ruver desidert høyest av de fire mastene – stiller det seg ifølge Hofstad noe annerledes. Han vil nå sende saken til Luftfartstilsynet for avklaring. Før en slik avklaring foreligger krever Avinor at vindmålermasta på Øyfjellet ikke settes opp av hensyn til flysikkerheten. Hofstad sier at denne masten kan være en utfordring for dagens ikke-kommersielle trafikk i området. Hofstad understreker at Avinor sammen med Luftfartstilsynet er innstilt på å finne en løsning slik at også den siste masta kan settes opp.

Misforståelse

Johan Martinsson i Eolus vind sier at bakgrunnen for at de ikke har vært i kontakt med Avinor, skyldes en misforståelse mellom dem og Vefsn kommune om hvem som skulle søke om godkjenning hos Avinor. – Nå har vi tatt tak i dette, og vi har en god dialog med både tilsynet, Avinor og Vefsn kommune, sier han.

Ifølge Martinsson viser masta som har målt vind lengst at det er meget gode vindforhold i området. Han legger til at mastene er utstyrt med såkalte mikrovindturbiner og at solcellepaneler sørger for elektrisitetstilførselen.

– Slik minimerer vi bruk av dieselgeneratoren, understreker han. Martinsson har god tro på at de i samarbeid med Avinor og Luftfartstilsynet skal få opp også den fjerde og siste målemasta.

Artikkeltags