150 ordførere foran Stortinget: Demonstrerte mot ran av kommunene

Jann- Arne Løvdahl på markering mot eiendomsskatt foran Stortinget

Jann- Arne Løvdahl på markering mot eiendomsskatt foran Stortinget Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl var en av deltakerne da cirka 150 ordførere demonstrerte mot regjeringens forslag til endring av skatt på verker og bruk onsdag.

– Den foreslåtte endringen vil få store konsekvenser for Vefsn kommune. Vi snakker om tapte inntekter i størrelsesorden 23–24 millioner kroner – eller 35 stillinger, sier Løvdahl.

Opprop

– Under markeringen ble det overlevert et enstemmig opprop til medlemmene av Stortingets finanskomite om at dette ønsker vi ikke. Saken har lite i statsbudsjettet å gjøre. Dette er skatt som går rett til kommunene, sier Løvdahl.

Trond Giske (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som alle er medlemmer av finanskomiteen, var til stede under markeringen. Ifølge Løvdahl er de tre tydelig på at de ikke ønsker denne endringen.

– Slik jeg forstår det, er det flertall i Stortinget mot å innføre slike endringer i eiendomsskatten, sier Løvdahl.

Ran av kommunene

Ranaordfører Geir Waage var en av appellantene foran Stortinget. Ifølge Rana Blad sa han at regjeringens forslag til endringer av skatt på verker og bruk er et ran av kommunene og et brudd på samfunnskontrakten mellom kommunene, staten og industrien.

– Skatten er en kompensasjon for de naturinngrepene og industrietableringer som er gjort. Inntektene finansierer velferden i kommunene og tilrettelegging for ny industrivirksomhet, understreket Waage.

Han mener vinnerne er i denne saken er statlige eide selskaper, utenlandske selskaper og staten selv.

Taperne er innbyggerne i kommunene og kommunens muligheter for å legge til rette for ny industrivirksomhet vil bli sterkt redusert. For bedriftene betyr forslaget at de i stedet må betale mer skatt til staten, understreket Waage.

Ranaordføreren mener forslaget er en omfordeling fra kommunene til staten – det er den lokale beskatningsretten som angripes.

 – Lokal beskatningsrett gir kommunene en andel av den verdiskaping som naturressursene og næringslivet i kommunene bidrar til i lokalsamfunnet. Dette skal altså fjernes til fordel for økt statsskatt. Dagens ordning har fungert i 100 år, påpekte Geir Waage foran Stortinget onsdag.

Artikkeltags