Vil senke fartsgrensa på E6 gjennom Mo til 40 km/t

NEDSATT FART: I Narvik har de nå innført miljøfartsgrense for å minske støvproblematikken. Det er aktuelt også på Mo. Foto: Fritz Hansen

NEDSATT FART: I Narvik har de nå innført miljøfartsgrense for å minske støvproblematikken. Det er aktuelt også på Mo. Foto: Fritz Hansen Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I Narvik har kommunen innført miljøfartsgrense i kampen mot svevestøvet. På Mo kan dette bli ei prøveordning fra høsten.

Nedsatt hastighet til 40 km/t på Fagernesveien er ett at tiltakene Narvik kommune har iverksatt, skriver avisen Fremover.

Byen var ifølge tall fra Miljødirektoratet den nest verste svevestøv-byen i Nord-Norge i fjor. Antallet døgnoverskridelser var 32.

Aller verst var Tromsø, med 37 døgnoverskridelser. På en ikke akkurat god tredjeplass finner vi Mo i Rana, hvor antallet døgnoverskridelser var 29 i 2016.

Lavere fart på E6

Også i Rana har nedsatt hastighet på trafikken, da på E6 fra Skansen nedover Svortdalen, vært på lista over mulige tiltak for å redusere svevestøvproblematikken.

Miljøvernrådgiver i Rana kommune, Allan Berg, fortalte i november at en så på mulighetene for en «miljøfartsgrense» på kanskje 40 km/t der det i dag er 70 km/t. Berg forklarte at det var en klar sammenheng mellom svevestøvtoppene på målestasjonen på Moheia, og tidene på døgnet når trafikkmengden på E6 var størst.

Som i Mo i Rana er det i første rekke stor trafikkmengde på E6 i byen som også i Narvik skaper de største utfordringene. E6 er det imidlertid ikke kommunen, men Statens vegvesen som har hovedansvar for. Ifølge Fremover venter Narvik på svar fra veivesenet om de kan sette ned farten på den gjennomgangstrafikken også.

Går ting som de skal kan det bli innført miljøfartsgrense som en prøveordning neste høst

Allan Berg, miljøvernrådgiver Rana kommune.
PRØVE: Fra høsten kan det bli miljøfartsgrense i Svortdalen som en prøveordning, sier miljøvernrådgiver Allan Berg.

PRØVE: Fra høsten kan det bli miljøfartsgrense i Svortdalen som en prøveordning, sier miljøvernrådgiver Allan Berg. Foto:

Prøveordning

Rana kommune har vært i dialog med veimyndighetene om nedsatt fart på E6 i Svortdalen.

– Det foregår en prosess, og vi jobber med det og har drøftet dette med veivesenet. De er i utgangspunktet positive. Det skal lages en skiltplan som skal på høring, forklarer miljøvernrådgiver Berg.

– Går ting som de skal kan det bli innført miljøfartsgrense som en prøveordning neste høst, sier Berg, og utdyper at det ikke er snakk om permanent nedsetting av farten, men i perioder der svevestøvutfordringene er aktuelle.

– Det er viktig med en utprøving, forutsetningen for å iverksette et sånt tiltak er jo at det har ønsket effekt, nemlig mindre oppvirvling av støv, sier Berg.

Miljøvernrådgiveren sier det ikke synes aktuelt med miljøfartsgrense på andre veier i Mo i Rana, enn den nevnte E6-strekningen.

Berg opplyser at det så langt i år har vært sju døgnoverskridelser, den siste tirsdag denne uken.

– At det har vært såpass lite, skyldes nok i første rekke værforholdene i vinter, sier Berg.

Miljøvernrådgiveren forteller at både kommunen og veivesenet nå også intensiverer vårfeiingen av gater og veier.

Les også: Advarer innbyggerne om høy luftforurensing

Artikkeltags