Rett sør for Korgen sperrer et vogntog veien, skriver politieti i Nordland på Twitter.

En politipatrulje er på vei mens sjåføren legger på kjettinger.

På Fylkesvei 12 over Bustneslia har en lastebil og et vogntog problemer på snøen. Politiet melder at mindre kjøretøy kan passere.

Ett av kjøretøyene har havnet i grøfta.