Grunnboring i krysset opp til Kulstadlia - vil sjekke inn eller ut ei ny busslomme

Statens vegvesen vil starte byggearbeidet for en ny gang- og sykkelvei i Kulstaddalen i februar neste år, og vurderer også å bygge ei ny busslomme