Dødsulykken på E12 : Beboere har flere ganger advart om strekningen