Jourhavende jurist Linda Rømma ved politiet i Mosjøen opplyste til Helgelendingen på søndag at politiet anmodet om bruk av en såkalt likhund for å søke etter en savnet person i branntomta i Drevja. Den anmodningen har de ikke fått svar på ennå.

- Vi har ikke fått gjort nye undersøkelser siden søndag. Vi håper å få svar på om vi får bruke likhund i løpet av formiddagen, sier Rømma som opplyser at det fortsatt er varmt og ulmer i brannruinene.

Politiet har tidligere opplyst at det vil er vanskelig å finne eventuelle levninger slik tomta er nå uten likhund, og de avventer offentliggjøring av navn på en person som er savnet etter brannen før eventuelle levninger er identifisert.

Når undersøkelsene kommer i gang vil det samtidig bli lett etter årsaken til brannen.

Les også:

Antatt omkommet etter brann

Husbrann i Drevja