Politiet om dødsulykken ved Flostrand: - Vogntoget kom over i feil kjørebane