May-Liss Olaussen fra Sandnessjøen fortviler etter at hennes syke mor har blitt sendt fra sykehjem til sykehjem.

Det var for to år siden moren til May Liss Olaussen viste tegn til sykdom. Sykdommen forverret seg raskt, og etter en episode på flyplassen i Bergen kom helsevesenet inn i bildet. Hun fikk da støtte i form av hjemmehjelp, støttekontakt og verge I mai 2016 ble hun flyttet til omsorgsboligene på Sandnes.

– Hun hadde det fint der, og fikk godt stell, forteller May Liss.

Fra sted til sted

I juni i år fikk moren en demensdiagnose, og fikk beskjed om at en sykehjemsplass var ledig fra 15. august. Slik skulle det ikke gå.

– I stedet for å komme på sykehjemmet i Sandnessjøen, så ble mamma sendt til sykehjemmet på Dønna. I oktober ble hun sendt til Kløveråsen i Bodø.

– Når hun så skulle komme tilbake til Helgeland, fikk vi beskjed om at hun fikk tilbake plassen på Dønna. Jeg hadde forberedt meg på å møte mamma og vergen, for så å reise sammen med dem. Men dagen før får jeg en telefon om at mamma ikke skulle til Dønna. Hun hadde fått plass på Trofors, fortviler May Liss.

Hun synes at moren nå har blitt flyttet nok rundt, og at det er på tide med en sykehjemsplass i sin egen hjemkommune.

– Jeg føler at denne flyttingen ikke er bra for mamma, og at manglende stabilitet fører til en forverring av hennes helsetilstand.

Fullt

Ordfører Bård Anders Langø har forståelse for situasjonen, men kan ikke kommentere enkeltsaker.

– Det jeg kan si er at det er fullt på sykehjemmet. Det er kjempefullt, og det jobbes nå med å få til en løsning for dem som eventuelt kommer i et umiddelbart uføre. Det gjelder alle som trenger sykehjemsplass.

Han understreker at det ikke er første gang kommunen må løse akutte plasseringer.

– Det er viktig å få belyst at vi har utfordringer, og det vil vi fortsatt få. Det er dessverre ikke slik at om vi hadde hatt 12 sykehjemsplasser til så ville vi ha hatt 12 ledige plasser. Vi ville nok også da hatt utfordringer. Men vi må prøve å løse disse så godt som mulig først og fremst for den som har behov for en akutt institusjonsplassering.

Har advart

Kommunalsjef for helse, Kirsten Toft, understreker at Alstahaug kommune jobber hver dag for å gi sine brukere et verdig og forsvarlig helsetilbud svarende til den enkeltes behov.

– Per i dag er det helt fullt på sykehjemmet på Åsen, det er ingen ledige rom. Dette er jo en situasjon vi har advart mot lenge. Det er også vanskelig å rekruttere nok fagfolk til å fylle opp stillingene i sektoren, som er en nesten like stor utfordring som kapasitetsspørsmålet i forhold til sykehjemsplasser. Det er ikke alltid de optimale løsningene er mulig å få til i dagens situasjon og det er selvsagt beklagelig. Det jeg kan love er at vi strekker oss langt for å få til best mulig løsninger innen de rammene som er lagt for tjenestene, og at vi holder oss innenfor lovens forsvarlighetskrav.