Coop Helgeland og Coop Midt-Norge slår seg sammen: - Øker kjøpeutbyttet til medlemmene

Foto:

Årsmøtet i Coop Helgeland vedtok enstemmig fusjon med Coop Midt-Norge, på et ekstraordinært årsmøte i Mo i Rana i dag.

DEL

Vedtaket var i samsvar med innstillingen fra et enstemmig styre i Coop Helgeland – og i samsvar med hva de to samvirkelagenes forhandlingsdelegasjoner kom fram til i vår.

– Dette er en god dag, for med dette vedtaket styrkes Coop på Helgeland, framholder styreleder, Toril Valla til en pressemelding fra Coop Helgeland.

– Vi forbedrer konkurransekraften, øker kjøpeutbyttet til medlemmene og ivaretar de ansattes interesser, sier hun.

Godt forankret

Coop står sterkt i Midt-Norge og på Helgeland. Det fusjonerte selskapet vil ha totalt 143 butikker.

Et ekstra årsmøte i Coop Midt-Norge tar stilling til fusjonen 22. august. Med samme positive vedtak der, blir fusjonen en realitet i 1. kvartal 2020.

Adm. direktør Per B. Brochmann oppfatter prosessen som grundig og god.

– Vi har siden 2017 sondert, gjennomført mulighetsstudier og så til sist forhandlet. Jeg oppfatter også at vi har forankret prosessen godt blant ansatte, sier Brochmann

– Fusjon med Coop Midt-Norge er best for kunder, ansatte og butikkene. Kjøpeutbyttet dobles og sponsormidler til Helgeland øker, sier han.

Noen hovedpunkt

Dette er noen hovedpunkter fusjonsavtalen:

Coop Helgeland blir en egen medlemsregion, Region Helgeland. Coop Midt-Norges styre utvides med en medlemsvalgt og en ansattvalgt fra Helgeland. Den medlemsvalgte vil bli nestleder i styret.

Det nye selskapet vil ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag til at kjøpeutbyttet forblir på 2 %, og er i strategisk plan 2019–2023 målsatt til 2 %. I dag har Coop Helgeland 1 % kjøpeutbytte.

Arbeidsoppgaver knyttet til fellesfunksjoner vil i hovedsak bli utført ved forretningskontoret i Trondheim, men det fusjonerte selskapet vil ha et kontor i Mo i Rana med mange administrative stillinger.

Blir viseadm. direktør

Adm. direktør blir Torbjørn Skei, som i dag leder Coop Midt-Norge. Bjørn Vik-Mo fortsetter som viseadministrerende direktør Trøndelag, mens Per B. Brochmann trer inn i stillingen som viseadministrerende direktør Helgeland.

Alle ansatte skal opprettholde sine arbeidsvilkår.

Og det er enighet om at vilkår for ansatte skal samordnes slik at det er Coop Midt-Norges vilkår som skal legges til grunn for drøftinger og forhandlinger.

Artikkeltags