Bevilger 1,2 millioner kroner til servicebygg på Bystranda: – Vil fullføre det vi har startet på

Under forrige ukers budsjettbehandling i Vefsn kommunestyre ble det vedtatt at Bystranda får 1,2 millioner kroner til et servicebygg.