– Det ble tatt en beslutning av Statoil rett før jul om at det ikke blir SAR-helikopter i Brønnøysund, men medvakhelikopter, sier leder i Industri Energi Per Steinar Stamnes.

Mer ventetid

Ifølge planen for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen skulle Statoil stasjonere et søk- og redningshelikopter i Brønnøysund.

– Vi vil ikke få den fleksibiliteten og robustheten som vi ville fått med to SAR-helikopter. Per Steinar Stamnes understreker dessuten at når SAR-maskinen på Heidrun er på oppdrag, så kan heller ikke tilbringerhelikopteret fra Brønnøysund fly.

Det skyldes at det alltid skal være SAR-beredskap til å plukke opp folk fra havet dersom tilbringerhelikopteret må nødlande. Hvis SAR maskinen er opptatt, må altså tilbringerhelikopteret vente. Da kan det oppstå betydelige forsinkelser, sier han

Da må folk bruke fritida si på å sitte i Brønnøysund og vente i mye lengre tid enn før, sier Stamnes. Men han er også bekymret for sikkerhet og helse når medvakhelikopteret tar over.

Eldre ansatte

– Medvakhelikopter har en beredskapstid på tre timer. Gjennomsnittsalderen øker, også ute på sokkel. Minuttene teller om noen får hjerteinfarkt. Det må også inn i samfunnsregnskapet, minner Stamnes om. Aasta Hansteen, som er et av feltene SAR-helikopteret ville ha bistått, ligger 300 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

– Vi kan sikkert bruke Seakinghelikopter fra Bodø når det er tilgjengelig, men da tar det ut kapasitet fra det sivile.

Ved å ha to SAR helikoptre i Norskehavet ville gitt betydelig bedre responstid og beredskap. Det ville gitt både våre medlemmer, men også fiskere og andre som trengte hjelp i området. sier Stamnes. Han er fagforeningsleder for 2.000 medlemmer som arbeider offshore på sokkel for Statoil i hele landet.

Ikke god backup

– Med Statoils løsning så risikerer man at SAR-helikopteret på Heidrun er ute på oppdrag som kan ta opptil seks timer. I den perioden finnes ikke gode backup-løsninger. En ekstra SAR i Brønnøysund ville gitt betydelig bedre beredskap og responstid

– Det som gjør våre folk forbanna er at det ikke blir like god beredskap her. Det er mye bedre i sør, for eksempel Bergen, og området i nord er et veldig stort område, sier Stamnes. Feltet Aasta Hansteen er ikke i drift ennå, men det er i forbindelse med plan for utbygging og drift at SAR-helikopter har blitt diskutert.

Aasta Hansteen prosjektet har selv i Prop S 97 (Stortingsproposisjon) gjennom egen beredskapsanalyse oppsummert at de vil styrke områdeberedskap systemet med et ekstra beredskapsfartøy lokalisert i nordlig sektor og et ekstra hk lokalisert i Brønnøysund.

– Den er nå til bygging i Korea, og skal klargjøres for seiling derfra i mars/april, og vil være i Norge ca. 1. juli. Så vil Aasta Hansteen komme seilende fra Stord på forsommeren i 2018. Det er da den kommer på plass og kontrakten om medvakhelikopteren kommer i spill, sier Stamnes.