Halv fire natt til lørdag brøt det ut brann i driftsbygningen på gården Gyth på Skog sør for Mosjøen. Noen få dyr ble reddet ut, men de fleste brant inne. De andre bygningene på gården berget.

Det er melkekyr, kviger og kalver som har brunnet inne i storbrannen.

Hele driftsbygningen som består av en hoveddel og et tilbygg er totalskadet.

Innsatsleder Jørgen Olsen i politiet forteller at alle nødetater rykket ut, og det var både brann og ambulanse på plass ganske raskt. Etterpå kom også mattilsynet med veterinær.

Det var ikke mulig å få kontroll over brannen, og brannmannskapene forteller at de gjorde en stor innsats for å berge ut dyr fra tilbygget.

– Vi var inne og forsøkte å få dem ut, men de ville ikke. De snudde da de skulle ut i snøen, forteller en av brannmannskapene.

Likevel klarte de å få ut fire-fem dyr.

Bonden forteller at det er slik de opptrer. Det er tryggere inne enn å forlate båsene.

Han forteller også at han ble vekket av kraftige smell fra brannen, og at det var overtent på et øyeblikk.

Han er selvsagt sjokkert over brannen og tapet av alle dyrene.