Stor brannfare på Helgeland – brannsjefen mener at det er én ting du ikke skal bruke

Meteorologene har sendt ut farevarsel for skogbrannfare i hele Nord-Norge. På Helgeland er farenivået oransje, og det er størst fare i Vefsn og Grane.

DEL

– Vær forsiktig med åpen ild, og hold deg oppdatert på gjeldende farevarsler, skriver Meteorologene på Twitter tirsdagsettermiddag.

Brannsjef i Rana, Frode Thomassen skriver i en pressemelding til Rana Blad at Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke.

– De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag. Sol, varme og vind, gjør brannfaren spesielt stor. Tørkeskadd og død vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder kan komme nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjefen.

Brannvesenet i Rana skriver i pressemeldingen:

«Vi må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Dette følger av aktsomhetsplikten i brann- og eksplosjonsvernloven.

Å være forsiktig innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

De påpeker dessuten at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i, eller ri nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det såkalte bålforbudet gjelder i eller i nærheten av skog annen utmark. Altså annet enn typisk innmark, som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt.

Å gjøre opp ild omfatter all bruk av bål-, grill- og peisinnretninger, skriver brannvesenet. Engangsgriller utgjør en særlig brannfare. Da må du huske på at engangsgrillen også omfattes av forbudet.

De skriver:

«Selv om det er bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.»

Som nevnt frarådes engangsgriller. Men gassgriller og elektriske griller vi i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk.

«Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder forbudet.»

Slik ser skogbrannfaren ut på Helgeland nå:

Artikkeltags