Nå kan det bli vanskeligere for helgelendinger å komme seg inn på boligmarkedet: - De unge og enslige blir taperne

Ifølge Dag-Hugo Heimstad, direktør for personmarked i Helgeland Sparebank vil endringa i boliglånforskriften føre til at det blir vanskeligere for unge og enslige å få boliglån.