Politiets dag for første gang i Mosjøen ga mange svar og mye glede til publikum

26. august 2017, kl. 19:00

Politiidrettslaget i Mosjøen arrangerte politiets dag lørdag. Her fikk store og små prøve ut og se på det politiet satte fram og stille spørsmål. Og det var ikke bare barna som trivdes på denne dagen.