Nå får el-bilene i Nord-Norge nye kontakter

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Enova lyser ut den andre støttepakken for hurtigladere til el-biler. Og nå er det Nord-Norges tur.

- Første runde ble tildelt før jul, men da kom det kritikk fra elbilforeningene i Nord-Norge om at landsdelen ikke var med.

Nå lyses det ut en ny runde der det legges opp til hurtigladere fra Trondheim til Tromsø på veistrekningene E6, E8 og RV 80 inn til Bodø, forteller politisk rådgiver i olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen.

I den første støttepakken skal det bygges ut totalt 77 stasjoner i Sør-Norge. Totalt innvilget Enova 10,5 millioner kroner for å realisere disse ladestasjonene.

Lading for alle

Hvor mange det blir i nord avhenger av hvem som vinner utlysningen. Kriteriene tilbyderne må oppfylle er at det minimum skal være to hurtigladestasjoner per 50 kilometer.

Ladestasjonene må også være kompatible med alle typer el-biler, samt at det skal være åpent også for kunder uten abonnement. 

Enova kan gi inntil 100 prosent støtte på strekninger der det vil kreves, men nivået vil i praksis avhenge av hvem som vinner utlysningen.

Uten angst

Holmen er overbevist om at man nå for tatt en del grep som skal bidra til å fjerne rekkeviddeangsten hos bileierne, samtidig er en satsing på elbiler viktig for å oppfylle regjeringens ambisjoner om å kutte i klimautslippene.

- Og ladestasjoner er en del av den grunnleggende infrastrukturen, slår han fast.

Holmen forteller videre at det kommer to støttepakker til. I disse pakkene vil utlysningene forsterke tilbudet i Sør-Norge, samt at Finnmark skal inn på kartet.

Etter planen skal alle ladestasjonene som realiseres gjennom de fire utbyggingspakkene stå ferdige innen 1. november 2017.  

Utenfor byene

I ladestrategien, som Enova la frem i juni i fjor og som ble overlevert regjeringen ved Olje- og energidepartementet, tar Enova sikte på å etablere en grunnleggende infrastruktur av hurtig- og fleksiladere langs hovedfartsårene i Norge, med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan.

Enova mener at videre utbygging i byene vil klare seg uten støtte, og vil heller bruke midler på å sikre bred geografisk dekning av ladestasjoner. Målet er at utbygging og drift av ladere skjer på kommersielle vilkår, og uten offentlig støtte.

I de større byene ligger forholdene til rette for det allerede nå. Hovedutfordringen i dag er at lademulighetene mellom byene ikke er gode nok, noe som gjør at elbilen blir valgt bort. Flere ladestasjoner langs hovedfartsårer vil gi en trygghet som gjør elbil mer attraktivt fastslår Enova.

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.     

Artikkeltags