Gå til sidens hovedinnhold

Krass kritikk mot Leirfjord kommune: – På grensen til useriøst

Artikkelen er over 3 år gammel

Leirfjord kommune kritiseres hardt av Alstahaug kommune i en offisiell henvendelse datert 5. juni, signert Børge Toft, administrasjonssjef i Alstahaug kommune.

– Alstahaug kommune stiller med bakgrunn i erfaring spørsmålstegn ved Leirfjord kommunes evne til økonomisk styring av barnevernstjenesten. Dette gjelder områdene realistisk budsjettering, budsjettforståelse og regnskapsrapportering, skriver Toft i henvendelsen.

Les også: Bekymret over økte utgifter i barnevernet
Les også: Ordnet opp etter kritikk for manglende styring av barnevernet

Han viser videre til samarbeidsavtalen mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner fra 2016 der det står at vertskommunen (Leirfjord) «skal levere et realistisk forslag til budsjett med underdokumenter innen 15. september hvert år». Toft oppgir at Alstahaug kommune mottok en mail fra kommunalsjef Kjell Olav Lund fra Leirfjord kommune 14. oktober 2016 med et budsjettforslag for Alstahaug kommunes andel av det interkommunale barnevernet.

Kritisk til flere punkter

Alstahaug kommune er ikke fornøyd med kvaliteten på rapporteringsarbeidet som har blitt levert fra Leirfjord kommune. Toft skriver at i henhold til avtalen skal Leirfjord utarbeide regnskapsrapporter fire ganger årlig (per utgangen av februar, april, august og oktober), og gi eventuelle anbefalinger i forhold til budsjettregulering.

Toft trekker fram fire punkter som Alstahaug er misfornøyde med:

  • Fristbrudd: frister for rapportering overholdes ikke.
  • Teknisk kvalitet: rapport leveres i feil format, på feil sted, avvik estimeres ikke og tallene som leveres er ikke gjenkjennbare i forhold til faktisk budsjett.
  • Innholdet i rapportene: kommentarene som knyttes til rapportene er ikke utfyllende, årsaksforhold og avbøtende tiltak beskrives ikke.
  • Manglende nøyaktighet: budsjettavvik estimeres med slingringsmonn på to millioner kroner.

I tillegg peker Toft på at Leirfjord kommune i kommentardelen for regnskapsrapportene for 1. og 2. kvartal har skrevet «I budsjettforslag fra Leirfjord i fjor høst ble det understreket at å budsjettere med 2 mill. i refusjoner fra staten, muligens var optimistisk, men Alstahaug valgte å budsjettere med dette beløpet».

– Ikke tilfredsstillende

– Det medfører ikke riktighet at Alstahaug har budsjettert med inntekter fra refusjon ifra staten. Imidlertid er Alstahaug kommune av den oppfatning at når vi mottar et budsjettforslag fra Leirfjord kommune, må vi gå ut fra at dette er realistisk og velbegrunnet, jmf tidligere refererte samarbeidsavtale. Administrasjonen i Alstahaug kan ikke forventes å vurdere enkelttall i barnevernsbudsjettet og endre disse etter hva administrasjonen i Alstahaug måtte «tro» i den sammenheng. Dette er vertskommunens ansvar å mene noe om, skriver Børge Toft, og fortsetter:

– Når Leirfjord kommune budsjetterer med to millioner høyst usikre inntekter, anser Alstahaug kommune dette å være på grensen til useriøst. Alstahaug kommune stiller spørsmålstegn ved nøyaktigheten og kvalitetsarbeidet i budsjettarbeidet fra Leirfjords side. Fra Alstahaugs side oppleves den jobben som gjøres å ikke være tilfredsstillende.

Kjell Olav Lund, kommunalsjef helse og velferd i Leirfjord kommuner ønsker ikke å kommentere saken i media før Leirfjord kommune har kommet med et skriftlig svar til Alstahaug kommune.

– Jeg skal skrive et svar til Alstahaug enten tirsdag eller onsdag denne uka, så jeg ønsker ikke å gå i media før det, sier Lund.

Kommentarer til denne saken