Gå til sidens hovedinnhold

Sedelighetssakene øker mest

Artikkelen er over 4 år gammel

Christina Sørensen blir ikke arbeidsledig med det første.

Sørensen er politioverbetjent og i tillegg spesialist i avhør av barn. Hun er en av to slike spesialister på Helgeland, og hun arbeider to dager i uka ved Statens barnehus' lokaler i Mosjøen hvor hun avhører barn mellom 3 og 16 år. Hun understreker at dette er et tilbud til barn som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, og hvor det foreligger en politianmeldelser.

Les også: Legger til rette for gode avhør

Sedelighetsøkning

– I 2015 hadde jeg 50 slike avhør, og i fjor var tallet 80 avhør. Hittil i år har jeg hatt 35 avhør, sier Sørensen som understreker at ikke alle avhør ender med tiltale og rettssak.

Mette Horsberg, kommunikasjonsrådgiver i Nordland politidistrikt, bekrefter tendensen og viser til tall hvor det framgår at antall seksuelle overgrep i Nordland politidistrikt øker jevnt og trutt. Fra 2015 til 2016 økte antall sedelighetssaker i politidistriktet med hele 50,4 prosent.

I saker hvor barn er involvert, enten som vitne eller fornærmet skal det gjennomføres såkalt tilrettelagte avhør – som dem Sørensen arbeider med ved barnehuset.

I 2015 ble det gjennomført 285 slike avhør i Nordland, mens det året etter ble gjennomført hele 448 avhør. Det er en økning på 57,2 prosent.

– Vi har åpent to dager i uka og det er fullt hus hver eneste uke, sier Sørensen. Nå håper hun det skal la seg gjøre å utvide åpningstida fra to til tre dager i uka.

Tar unger på alvor

– Hvor for tror du dere opplever en så stor økning i antall saker?

– Det henger trolig sammen med flere ting. For det første tror jeg det etter hvert har blitt større aksept for å snakke om dette.

I tillegg virker det som om dem som arbeider med barn og unge, har blitt flinkere til å melde inn såkalte bekymringsmeldinger sier Sørensen. Hun mener et tredje moment kan være at voksne faktisk har blitt flinkere til å lytte til det barn forteller.

– Jeg mener også media i sterk grad har bidratt til sette søkelys på dette. Fra medias side er ikke dette lenger et døgnfluefenomen, men noe de arbeider med over tid, mener Sørensen.

– Overgrep skal ikke ties i hjel, men tales i hjel, sier Sørensen og foreskriver dermed åpenhet som viktigste medisin.

Hun mener etableringen av en avdeling av Statens barnehus i Mosjøen har vært svært positiv.

– Her kan vi ha samtaler med barn og ungdom i trygge rammer. Hele Helgeland sokner til avdelingen, og det fører til kortere reisetid enn om de hadde vært nødt til å reise helt til Bodø.

Underlagt Bodø

De første barnehusene her i landet så dagens lys for ti år siden. Statens barnehus Bodø tilhører Nordland politidistrikt. Det ble opprettet i 2013. Tilbudet i Mosjøen ble etablert i fjor høst, og er underlagt barnehuset i Bodø.

– Hver uke kommer det spesialister fra Bodø ned til Mosjøen, sier Sørensen. Det dreier seg blant annet om psykologspesialister og andre fagfolk. De følger med på og observere Sørensens avhør av barn og unge i et tilstøtende rom.

Kommentarer til denne saken