Etableringen av barnehuset i Mosjøen: - Pilotprosjektet er en suksess

Av

Høsten 2016 etablerte Nordland politidistrikt en underavdeling til Statens Barnehus Bodø som ble stedsplassert i Mosjøen. Nå viser følgeevalueringen at etableringen har vært en suksess.