Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er helt uakseptabelt at rein fortsatt blir påkjørt av tog i Nordlandsbanen. Nå ber hun om et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om igangsetting av strakstiltak.

Forrige uke ble 110 rein påkjørt og drept av tog i Nordlandsbanen nord og sør for Mosjøen.  Sametingspresident Aili Keskitalo var mandag i kontakt med reineier Ole Henrik Kappfjell i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt, og er veldig bekymret over å høre hvordan situasjonen er i dette distriktet.

– Reineierne har prøvd å kontakte Bane Nor, men det har ikke nyttet. Det er skremmende at slikt kan skje hvert år, selv om jernbaneselskapet vet at det er rein der, sier Keskitalo i en pressemelding fra sametingsrådet.

Sametingsrådet har i lang tid vært bekymret over situasjonen på Nordlandsbanen. Det har ved flere anledninger vært kontakt mellom Sametingsrådet og Samferdselsdepartementet om reinpåkjørslene på Nordlandsbanen.

– Nå må Samferdselsdepartementet be Bane Nor om å ta hensyn til reindrifta og tvinge dem til å sette i gang tiltak for å hindre flere påkjørsler, sier Keskitalo, som minner på at dette distriktet i vår mistet cirka 100 rein da dyrene falt utfor en skrent, og nå skjer dette. Reinpåkjørslene fortsetter.

– Dette er helt uakseptabelt. Når vi ser at man på svensk side av Sápmi har satt opp gjerder langs jernbanen, og at dette fungerer, så må det være mulig å gjøre dette også på norsk side. Keskitalo ber om at Samferdselsdepartementet finansierer strakstiltak.

– I denne saken kan man ikke vente eller utsette tiltak. Her må man igangsette tiltak med en gang.