Gå til sidens hovedinnhold

Starter gjerdebygging neste år

Artikkelen er over 4 år gammel

Blodbadet på Nordlandsbanen de siste dagene har fått Bane Nor til å framskynde bygging av et 25 kilometer langt reingjerde mellom Laksfors og Mosjøen. Nå ønsker Bane Nor å starte bygging av reingjerdet allerede neste år. Det framgår av foretakets hjemmeside.

Da Helgelendingen snakket med banesjef Bjørn Sørum tidligere denne uka sa han at planen var å lage et forprosjekt neste år og deretter gå i gang med bygging i 2019 – 20 dersom de fikk penger til tiltaket. Et gjerde mellom Mosjøen og Laksfors er kostnadsregnet til 30 millioner kroner.

Dypt tragisk

Onsdag møttes Bane Nor og Mattilsynet for om mulig å komme fram til løsninger som kan sette en stopper for blodbadet på kort sikt.

– Det som skjer nå er intet mindre enn dypt tragisk, sier Steinar Westerberg, avdelingssjef i Mattilsynet med kontorsted i Brønnøysund. Det var han som kalte Bane Nor inn til møte,

Rett før partene møttes onsdag ble ytterligere 16 dyr kjørt i hjel. Det skjedde på Laksfors som ligger sør for kjør sakte-sonen. Som følge av påkjørselen utvidet Bane Nor kjør sakte-sonen til å gjelde hele strekninga mellom Trofors og Mosjøen. Saktekjøringen skal gjelde helt til tamreinen er flyttet fra området. De håper at dette tiltaket skal redusere risikoen for påkjøring av dyr.

Dialog

Westerberg sier at Mattilsynet betegner det som svært viktig at Bane Nor hele tida er i dialog med næringa om påkjørselsproblematikken. Han mener fortgang i gjerdebyggingen er et viktig skritt for å få bukt med det som nå skjer.

– Jeg skulle gjerne sett at gjerdene hadde kommet opp tidligere, sier Westerberg. Han mener det er viktig at gjerdene settes opp slik at det ikke skapes farlige soner som dyra ikke kommer seg ut av.

– Vi har nå bedt Bane Nor om en rapport hvor de går gjennom det som har skjedd i vinter, sier Westerberg.

Advokatmat

– Hvilke sanksjoner kan Mattilsynet sette i verk overfor Bane Nor?

– Vi undersøker nå med våre fagfolk og jurister om hva vi kan gjøre for å redusere dyras lidelser, sier Westerberg.

– For noen år siden var det en stor debatt om hvorvidt det skulle være våpen om bord i togene slik at lokførerne kunne avlive skadde dyr for slik å redusere lidelsene. Kan det være aktuelt å iverksette et slikt regime?

– Jeg skjønner spørsmålet, og også dette er noe vi vil ta med våre jurister og fagfolk, sier Steinar Westerberg som betegner møtet med Bane Nor som godt.


Kommentarer til denne saken