Bane Nor har i samarbeid med Norconsult kartlagt jernbanelinja mellom Mo og Mosjøen, og et av områdene de nå gjør strakstiltak på er fyllinga i Seljelia nord for Elsfjord.

– Banen er fra før krigen, og vi gjør kontinuerlig undersøkelser og kontrollerer linjene. Fyllinga i Seljelia er håndlaget med stein, og hvert år siger den litt. Dette retter vi årlig opp med pakkmaskiner, sier banesjef Bjørn Sørum i Bane Nor.

Etter å ha funnet ut at grunnen i området er ustabil og består av leire, har det derimot blitt bestemt at fyllinga skal sikres ytterligere.

– Vi gjør tiltak med en gang. En større stikkrenne vil bli gravd ut ved fyllingen for å bedre dreneringen, samtidig som vi legger plast på oversiden, sier Sørum som ønsker å avdramatisere situasjonen.

– Det er ingen fare på ferde, og togtrafikken vil gå som normalt. Vi gjør dette for å være på den sikre siden, og det vil etter hvert også komme et sikringsanlegg som gjør at togene stopper og skaffer seg en oversikt over strekningen før de kjører videre. Dette er en del av et større arbeid med å gjøre banen i stand til å takle store nedbørsmengder, noe som igjen øker tryggheten.

Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen