- De er plagsomt kreative

Balance - Mosjøen danseforening går høsten i møte med nye barrer og nytt lydanlegg.