Ligger på bunn i ny undersøkelse. Erkjenner at de har et stykke å gå

Nord universitet nevnes oftest når folk blir spurt om hvilke universitet og høgskoler de mener at spesielt dårlig kvalitet.