Brite må i fengsel etter å ha kjørt i 150 km/t utenfor Mosjøen - synes det var helt i orden å miste førerretten