Mann i 70-årene stoppet med nesten 2 i promille - slapp fengsel etter lang liggetid